Smluvní výroba


UNIVIT s.r.o. nabízí volné výrobní i laboratorní kapacity pro smluvní výrobu. Jedná se o míchání sypkých směsí, balení sypkých směsí na balícím stroji, laboratorní analýzy.

Míchání sypkých směsí se provádí na homogenizátorech typu NAUTAMIX různé kapacity, WBNX a AMS 600. Výhodou těchto homogenizátorů je přímý násyp do míchacího zařízení, krátké cesty při adjustaci a dokonalá vyčistitelnost, což vede k zabránění jakékoliv kontaminace výrobku.
Minimální množství homogenizace sypké směsi je od 20 kg.

Balení na balícím stroji do folie PP, je možné přizpůsobit od 50 g do 2 kg.


roboran p konvit neo roboran h roboran d